In Bacteriologie, Parasitologie, Seksueel overdraagbare aandoeningen, Virologie

Seksueel overdraagbare infecties/aandoeningen (STI’s of soa’s) zoals syfilis, gonorroe en chlamydia nemen wereldwijd toe. Maar nauwelijks iemand praat erover. Om de soa-bewustzijnsmaand onder de aandacht te brengen, leggen we uit waarom educatie zo belangrijk is.

De cijfers die het Robert Koch Institute in Berlijn publiceerde, zijn zorgwekkend. Vele jaren lang was het aantal nieuwe hiv-diagnoses stabiel, maar sinds 2012 stijgt het weer. In Duitsland werden in 2015 ongeveer 3.200 personen met hiv geïnfecteerd. Syfilis, een ziekte die bijna twintig jaar geleden als uitgeroeid werd beschouwd, werd in 2015 in totaal 6834 keer gediagnosticeerd, een toename van 149% sinds 2009. De gonokokkeninfecties nemen ook toe: In Saksen nam de incidentie tussen 2001 en 2014 met het tienvoudige toe (Bron).

Seksueel overdraagbare infecties zijn in veel landen een groeiend probleem. Volgens de WGO zijn wereldwijd meer dan 1 miljoen mensen geïnfecteerd met een seksueel overdraagbare aandoening. Het vaakst met syfilis, gonorroe, chlamydia en trichomoniasis. Elk jaar zijn er naar schatting 357 miljoen nieuwe infecties met een van deze vier STI’s (Bron). Waarnemingen bevestigen ook een hoge prevalentie van de andere meer dan 30 bekende seksueel overdraagbare pathogenen, bijv. mycoplasma’s of HPV.

Een reden voor de toename is dat seksuele aandoeningen nog steeds gestigmatiseerd en taboe zijn, zelfs in geïndustrialiseerde landen. Het onderwerp is daardoor minder gangbaar in de maatschappij. Dat vermindert de vrees voor infectie – en voor veel mensen de noodzaak om een adequate bescherming te gebruiken.

Veel gevallen blijven ongediagnosticeerd.

De situatie wordt verergerd door het feit dat de meeste seksueel overdraagbare aandoeningen slechts milde of geen klachten veroorzaken, zodat de infectie vaak niet wordt opgemerkt. Daardoor neemt het risico toe dat de infectie wordt doorgegeven. Verder kunnen onbehandelde infecties orgaanschade, kanker, onvruchtbaarheid, en bij zwangere vrouwen ernstige schade aan het kind veroorzaken.

Om deze redenen is het heel belangrijk het bewustzijn van de risico’s te verhogen en infecties vroeg te ontdekken. Als de diagnose eenmaal is gesteld, zijn alle seksueel overdraagbare infecties met goede resultaten behandelbaar. De toename van het aantal antibioticaresistente pathogenen wereldwijd blijft echter problematisch. Er zijn bijvoorbeeld maar heel weinig antibiotica werkzaam tegen gonococci.

Uzelf testen is gemakkelijk

Veel artsen, ziekenhuizen en gezondheidsautoriteiten voeren studies uit naar seksueel overdraagbare infecties. Met onze testen om Chlamydia, Trichomonas, Mycoplasma’s en Treponema (syfilis) te ontdekken, kunnen patiënten snel worden gerustgesteld.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Malaria