In Technologieën

Het lab – een plaats voor wetenschap en onderzoek waar experimenten en testen dagelijks op de agenda staan. Toch is de wereld van het laboratorium aan het veranderen. Digitalisering en automatisering kenmerken een nieuw tijdperk. Op Wereldlaboratoriumdag op 23 april mogen we een kijkje nemen in het laboratorium van de toekomst en laten we zien hoe klinische laboratoria van automatisering kunnen profiteren.

Laboratoria zijn essentieel voor de geneeskunde, voor onderzoek en ontwikkeling. Dit zijn de plaatsen waar ideeën worden geproduceerd, worden geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Innovatieve technologieën zijn in dergelijke processen erg belangrijk, vooral in de gezondheidszorg. Betrouwbare producten en een hoge kwaliteit moeten altijd worden zekergesteld. In deze context speelt automatisering een alsmaar grotere rol. Veel laboratoria zijn al voorzien van verschillende systemen of systeemoplossingen om tegelijkertijd te kunnen voldoen aan de hoge eisen aan het gebruik van medische hulpmiddelen zoals IVD’s. Ook spreken talrijke voordelen voor een toekomst waarin geautomatiseerde systemen hun weg zullen vinden naar steeds meer klinische laboratoria:

1.     Snellere resultaten

Een hoge efficiëntie is een van de belangrijkste argumenten voor automatisering. Met geautomatiseerde processen kunnen analyses in aanzienlijk minder tijd worden uitgevoerd, zelfs met een hoog volume aan monsters. Op deze wijze kunnen hulpmiddelen efficiënter worden gebruikt en kunnen testresultaten sneller beschikbaar worden gesteld.

2.     Minder fouten

Er kunnen gemakkelijk fouten optreden tijdens handmatige verwerking, met name bij zich herhalende activiteiten zoals pipettering. Machines zoals het volledig geautomatiseerde ELISA ThunderBolt®-systeem verwerken series testen echter altijd volgens dezelfde gestandaardiseerde modellen. Dit vermindert de gevoeligheid voor fouten aanzienlijk. De resultaten zijn ook beter reproduceerbaar en vergelijkbaar.

3.     Betere traceerbaarheid

Automatisering maakt processen transparant en naspeurbaar. De monsters kunnen tijdens het hele proces worden gevolgd – van de afname tot de geautomatiseerde registratie van de resultaten. Zelfs als er een groot volume aan monsters wordt verwerkt, kan automatisering ervoor zorgen dat de testresultaten aan de juiste patiënt worden toegewezen en dat er geen monsters verloren gaan.

4.     Kostenverlaging

Geautomatiseerde processen besparen materiaal en er is minder personeel voor nodig. Verder kunnen er nog meer kosten worden bespaard: de snellere diagnoses helpen de hoeveelheid tijd te verminderen die patiënten geïsoleerd moeten worden behandeld.

5.     Grotere veiligheid

Klinische laboratoria kunnen ook profiteren van automatisering bij aspecten die veiligheid aangaan: De geautomatiseerde verwerking van monsters verlaagt het risico op besmetting en letsels bij het laboratoriumpersoneel.

Vragen?

Wilt u graag meer weten over de opties in de laboratoriumautomatisering? U vindt hier informatie over onze apparatuuroplossingen of neem hier contact met ons op!

Recent Posts

Start typing and press Enter to search