RIDA®GENE Bordetella

...lot XXXXXN English - valid with new lot XXXXXN Spanish - valid with new lot XXXXXN French - valid with new lot XXXXXN Italian - valid with new lot XXXXXN All - valid [...]